'Lanceer obligatie die gezondheidsrisico’s afdekt'


Op Europees niveau moet er een oplossing worden gevonden om de meest extreme gezondheidsrisico’s op te vangen. Dat kan gebeuren door de gezondheidsrisico’s om te zetten in vastrentende producten die kunnen worden geplaatst bij institutionele beleggers.
David Veredas, Vlerick School