'Levensverzekeraars in betalingsnood'


Langdurig negatieve rentes zoals de markt nu verwacht, zal vele verliezers kennen. Onder meer Europese levensverzekeraars zullen ernstig in de problemen komen, voorspelt Jim Cielinski, hoofd vastrentende waarden bij Columbia Threadneedle.
Jim Cielinski, Columbia Threadneedle

De conventionele manier van denken ten aanzien van lage rentes is dat ze goed zijn voor risicovolle beleggingen zoals aandelen en high yields. 

Die zienswijze dient echter bijgesteld te worden nu de wereldeconomie aan de beademing ligt en de markten hebben ingeprijsd dat inflatie voorgoed tot het verleden behoort.