Leveradged loans als alternatief voor junkbonds


Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen hun geld steeds meer in directe leningen aan bedrijven. De stijgende rente zal de onderhandse markt een nieuwe stimulans geven, verwachten vermogensbeheerders.

De kredietwaardigste bedrijven zoeken in toenemende mate financiering bij institutionele beleggers in de VS, waar in tegenstelling tot Europa een grote ‘private placement’-markt bestaat. Deze onderhandse leningen zijn een alternatief voor obligaties of bankleningen. Minder kredietwaardige ondernemingen kunnen terecht bij een volwassen leningenmarkt in Europa zelf, die met een omvang van 300 miljard groter groter is dan die van high-yieldobligaties (‘junkbonds’).