'Liquiditeitscrisis bedreigt de obligatiemarkt'


Kopers van Europese bedrijfsobligaties lopen het risico op het plotseling opdrogen van liquiditeit, waarschuwt Ludovic Colin, beheerder van het Vontobel Bond Global Aggregate Fund. De obligatiemarkten in Europa zijn daardoor kwetsbaar voor een correctie.
Ludovic Colin, Vontobel Bond Global Aggregate Fund

Liquiditeitsdorst speelt zich nu vooral in het VK, voorzichtigheid is geboden met de Britse pond, omdat de brexit-informatie voor de transfer zich op t=0 in Downing street bevindt.
hosseiniank@yah...