Lombard Odier en ETF Securities samen in ETFs


Lombard Odier Investment Managers (Lombard Odier IM) en ETF Securities zijn een samenwerking aangegaan voor het aanbieden van een range van fundamenteel gewogen smart bèta obligatie-ETFs.
Mark Weeks

Dit maken de partijen in een persbericht bekend. Naar verwachting krijgen de eerste nieuwe ETFs medio april een notering aan de London Stock Exchange. 

Breder publiek

Tot dusver waren de fundamentele fixed income strategieën van Lombard Odier IM alleen beschikbaar voor beleggers in traditionele beleggingsfondsen.

Lombard Odier IM en ETF Securities slaan nu de handen ineen om deze smart bèta beleggingsstrategieën aan te kunnen bieden aan een grotere groep beleggers via vermogensbeheerders, financieel adviseurs en beleggingsplatforms. 

Met een notering aan de Londense beurs, gepland voor half april, zullen ETFs gelanceerd worden die fundamenteel gewogen blootstelling bieden aan wereldwijde staats- en bedrijfsobligaties en Europese bedrijfsobligaties. Een ETF in lokale obligaties uit opkomende markten staat gepland om begin mei te worden geïntroduceerd. 

Alternatief gewogen

Veel beleggers in vastrentende waarden beleggen op basis van een traditionele marktgewogen benadering, wijzen de aanbieders. Bij het beleggen in aandelen impliceert deze aanpak simpelweg dat beleggers de grootste bedrijven kopen. Echter, op de obligatiemarkten betekent dit dat er meer geleend wordt aan emittenten met reeds de hoogste schuldpositie.

De kern van de door Lombard Odier IM ontwikkelde benadering is het principe dat obligatiebeleggers kredietverstrekkers zijn. Daarom moet bij het beleggen in obligaties het uitgangspunt zijn in hoeverre een kredietnemer het vermogen heeft om zijn schulden terug te betalen en niet welke ruimte hij nog heeft om meer te lenen. Deze aanpak weegt fundamentele factoren van emittenten, bij zowel overheden als bedrijven.

Bij overheden behoren tot deze factoren onder meer het bruto binnenlands product (BBP), de BBP-schuld ratio, en de fiscale en politieke stabiliteit. Bij bedrijven wordt eerst gekeken naar de bijdrage van elke sector aan de economie voordat de inkomsten, schuldenlast, kasstroom en kwaliteit van de activa van elke individuele emittent worden gewogen. Dit zou een gunstiger verhouding tussen risico en rendement voor beleggers moeten opleveren.

Complementair

Mark Weeks (foto), CEO van ETF Securities, wijst in een toelichting op de de complementaire vaardigheden en expertise van de twee partijen. 'Door het aanbieden van Lombard Odier IMs fundamentele fixed income strategie middels ETF's bieden wij een innovatieve smart bèta oplossing voor obligatiebeleggers en bouwen wij voort op onze reputatie als pionier in gespecialiseerde beleggingsoplossingen.'

Hubert Keller, CEO van Lombard Odier IM, roemt in het persbericht ETF Securities' voorlopersrol in de ontwikkeling van de markt voor exchange traded products.