Maak meer gebruik van stress scenario's


De AFM heeft geconstateerd dat financiële instellingen geen eenduidig proces hanteren bij het definiëren en benoemen van risicoprofielen. Daarom heeft de AFM in november 2010 de leidraad informatie over risicoprofielen gepubliceerd.

Daarin doet de AFM de aanbeveling om consumenten zo goed mogelijk te informeren over de risico’s van de beleggingen in de risicoprofielen, schrijft kwantitatief analist Gerwin Griffioen in een bijdrage aan het Fondsnieuws-debat over de AFM-leidraad over risicoprofielen.

Daarnaast introduceert de AFM de risicowijzer waarmee op een grafische wijze het risico van een risicoprofiel kenbaar wordt gemaakt.