'Markt brengt managerselectie en asset allocatie bijeen'


De huidige marktomstandigheden vragen bij Kempen om meer samenwerking tussen specialismen voor de selectie van maatwerkoplossingen voor klanten. Recent heeft het managerselectie-team samen met het asset allocatie team bijvoorbeeld gekeken naar het hoogrentend spectrum om te ontdekken welke asset class het meest attractief is.
Theo Nijssen, Kempen