Markt green bonds mist ambitie en standaardisering


Institutionele beleggers staan in de rij voor groene obligaties. Voor emissies was 2019 dan ook opnieuw een recordjaar. Tegelijkertijd missen de doelstellingen van uitgevende instellingen echter overtuiging en ambitie, terwijl beleggers bovendien behoefte hebben aan een gemeenschappelijk protocol voor impactrapportages.
Sean Kidney, Climate Bonds Initiative