'Markt snakt naar bevestiging renteverhoging'


De markt snakt naar bevestiging van de verwachting dat de Federal Reserve de rente in september voor het eerst zal verhogen, zegt portfoliomanager Luke Bartholomew van Aberdeen Asset Management vooruitlopend op het rentebesluit woensdagavond.
Luke Bartholomew

'Iedereen zal aan Yellens lippen hangen, maar de bedoelingen van de Fed zullen waarschijnlijk worden geopenbaard in een "dot plot".' Daarin wordt de renteverwachting van de individuele leden van het bestuurscomité van de Fed schematisch weergegeven door middel van stippen.