'Markt steeds sceptischer over monetair beleid'


Economische tegenvallers vertaalden zich in lagere koersen. De lagere koersen hebben hun weerslag op het broze vertrouwen en de cyclische bankensector. Beleggers raken intussen steeds sceptischer over de mogelijkheden voor centrale banken om het tij nog te keren.

Econoom Joost van Leenders (foto) van het multi-asset team van BNP Investment Partners in Amsterdam wijst als verklaring voor de negatieve stemming allereerst op de reeks van tegenvallende economische cijfers van de laatste tijd.

Scepsis

Echter, in de versnelde daling van de aandelenkoersen van de afgelopen dagen ziet hij ook een knauw in het vertrouwen.