Markt verwacht veel aflossingen van perpetuals


Het waren in het verleden vooral banken die graag eeuwigdurende obligaties uitgaven. Nu deze zogenoemde ‘perpetuals’ steeds minder meetellen bij het kernkapitaal zoeken ze hun toevlucht tot hybride financieringsvormen.

Deze obligaties kunnen zomaar veranderen in aandelen of door de toezichthouders worden afgeschreven als zij twijfelen over de solvabiliteit van de bank.