Masterclass vermogensbeheerders: regelgeving in 2020


Ook dit jaar worden onafhankelijke vermogensbeheerders weer geconfronteerd met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving. Tijdens een door Fondsnieuws georganiseerde masterclass zal advocaat Frank 't Hart vandaag een selectie maken van de thema's die vooral van belang zijn.
Frank 't Hart, Hart Advocaten

Witwassen was al een actueel thema vanwege de gewijzigde wetgeving en de onderzoeken van toezichthouders op dit gebied, en zal ook in 2020 de agenda van de sector deels bepalen. 

Recente consultaties zullen nieuwe verplichtingen voor vermogensbeheerders met zich meebrengen. De gegevensuitwisseling tussen vermogensbeheerders en dienstverlening aan cliënten worden bijvoorbeeld aan een verscherpt toezicht onderworpen. 

Verder zullen toezichthouders dit jaar van vermogensbeheerders verlangen dat zij meer aandacht schenken aan de keuzeomgeving van hun klanten. Zowel de ACM als de AFM hebben hier recent een consultatie over gepubliceerd. 

De AFM deed dat via '12 principes' waar rekening mee gehouden moet worden. Ook onderwerpen als product governance (waarover de AFM recentelijk haar onderzoeksresultaten heeft gepubliceerd) en de inrichting van risicoprofielen zullen meer aandacht gaan krijgen van de toezichthouder. 

Deze en ook enkele andere onderwerpen zullen door Frank ’t Hart worden toegelicht tijdens de masterclass.

Bijwonen

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 6 februari in Amsterdam. Frank 't Hart zal een introductie op de thema's geven van ongeveer 45 minuten. Daarna is gelegenheid tot discussie. 

Deelname is op persoonlijke uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u deze sessie toch graag bijwonen? Stuur dan een email met uw naam en functie naar  willemijn.herfkens@fondsnieuws.nl

De kennis- en netwerkbijeenkomsten van IMC zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland. IMC wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Asset Management Invesco en Schroders.