Meeliften met de index


Wat is nu het beste: beleggen via een actief beheerd beleggingsfonds of via een index, het zogeheten passieve beleggen? Een eenduidig antwoord valt niet te geven. Beide varianten hebben hun specifieke voor- en nadelen.

In het huidige beursklimaat zien beleggingsfondsen maar vooral ook hedgefondsen veel geld wegstromen. Uit een recent onderzoek van Barclays blijkt dat ondanks de dramatische koersdalingen het totaal belegde vermogen in indexfondsen nog maar weinig is afgenomen.