'Meer dan kleine rentestap ECB zit er niet in'


Schroders verwacht dat de ECB de herfinancieringsrente iets zal verlagen, maar niet zal besluiten tot een negatieve depositorente noch tot kwantitatieve verruiming.
Azad Zangana

De markt kan hier teleurgesteld op reageren.

Dit schrijft Schroders Europees econoom Azad Zangana in een Quickview-marktcommentaar. Hij rekent erop dat de ECB de herfinancieringsrente in juni tot 0,1 procent verlaagt, van de huidige 0,25 procent.