Meer ruimte voor alternatives in pensioenakkoord


Alternatieve beleggingen krijgen nog meer vrij baan in de portefeuilles van pensioenfondsen. Met het nieuwe pensioenakkoord valt het Vereist Eigen Vermogen (VEV) weg als prominent sturingsmiddel. Beleggingscategorieën als infrastructuur kennen nu nog een relatief hoog VEV-beslag, maar dat behoort met het nieuwe akkoord tot het verleden.
Jenze Sibma, Aegon Asset Management

Dit blijkt uit de eerste reacties van fiduciair managers op het nieuwe pensioenakkoord.