'Met Powell financiële deregulering op komst'


Jerome Powell, de Amerikaan die donderdag door president Donald Trump is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve is voorstander van financiële deregulering. Zijn benoeming brengt soepeler omstandigheden voor financiële instellingen een stap dichterbij.

Deregulering is anders dan verfijnregulering, Dodd-Frank acts ondescheiden zich van Glass Steagall acts om zeer doordachte verfijningen (van 2300 bladzijden t.b.v 37 bladzijden) Neem als voorbeeld proprietary finance, waarbij de bank voor zijn eigen rekening speculatief mag shorten, Dodd-Frank heeft de dealer deze vrijheid gegeven, maar voor eigen risico dat voor de buitenwereld ook dient te worden gerapporteerd.
hosseiniank@yah...