'Met themafonds speel je best in op trends'


Fondshuizen zijn bezig om sectorfondsen te vervangen door themafondsen, zoals Robeco doet. De reden is dat het de fondsmanagers meer bewegingsvrijheid geeft om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en outperformance te behalen. Fondsnieuws bericht.

 

Het zijn de grote volksverhuizingen geweest die in de vijfde eeuw na Christus een einde hebben gemaakt aan het West-Romeinse rijk.

Nu, ruim veertien eeuwen later, vinden er weer volksverhuizingen plaats, in het Westen, maar ook in het Verre Oosten - in China om precies te zijn.