Michael Kembel van Antaurus stapt uit sector


'Ik heb geen duidelijk omlijnde ideeën over de toekomst. Ik wil eerst even zuurstof tanken. Maar de komende zes maanden ga ik theologie en filosofie tot me nemen, ga ik mijn Latijn verbeteren en aan mijn golfhandicap werken.'