Mifid: AFM stelt geen aanvullende bekwaamheidseisen


De AFM zal in aanvulling op de door de Europese toezichthouder Esma gepubliceerde richtsnoeren voor de beoordeling van de vakbekwaamheid van personeel geen lijst met specifieke passende kwalificaties publiceren.