Millennial verkiest ervaring boven bezit


Het aantal beleggingsfondsen dat inspeelt op de vergrijzing neemt toe. Sinds enige tijd zijn er ook fondsen die specifiek inspelen op het bestedingspatroom van jongeren, de zogenoemde millennials.

De meeste demografische fondsen liften mee op de groeiende groep koopkrachtige ouderen. Daarnaast letten fondsmanagers steeds vaker op de opkomst van de millennials. Zeker omdat die generatie grotendeels samenvalt met de opkomende middenklasse in Azië.