‘Wij zien geen voordelen in gepoolde oplossingen’


In een sector waar het in de laatste jaren in toenemende mate draait om schaalbare oplossingen, beweegt Milliman zich tegen de stroom in. Met individuele oplossingen voor hun overlay dienstverlening, verwacht de van origine Amerikaanse financial risk management organisatie zijn positie in de Nederlandse pensioenmarkt verder te verstevigen.
Marcel Kruse, Milliman Financial Strategies

Dit zegt Marcel Kruse (foto), director bij Milliman Financial Strategies Amsterdam, in een gesprek met FN Institutioneel. 

‘Milliman Financial Strategies is ruim twintig jaar geleden begonnen met het uitvoeren van hedging mandaten voor verzekeraars, waar financieel risicomanagement de kern van de dienstverlening vormt. Vanaf het allereerste begin is alles gefocust op risico’s en de beste manieren om deze te hedgen. Ook binnen onze organisatie heeft operationeel risicomanagement dus van meet af aan een zeer grote rol gespeeld dat bij het bouwen van systemen en alle procedures en controles die daarbij horen.’ 

Dit is volgens Kruse ook duidelijk terug te zien in de systeemarchitectuur en de manier van werken. Als bijkomend voordeel heeft het bovendien dat Milliman uitsluitend individuele hedging & overlay oplossingen biedt. ‘Wij zien geen voordelen in gepoolde oplossingen, niet voor onszelf en daardoor ook niet voor onze klanten.’ 

Het komt volgens Kruse door de zeer hoge mate van efficiëntie in de werkwijze van Milliman. ‘Onze systemen zijn configuration-based, dat wil zeggen dat de software die wij bouwen uit verschillende modules en functionaliteiten bestaat, die je per klant aan en uit kunt zetten. We kunnen maatwerkoplossingen bouwen zonder dat daar in de dagelijkse operatie handwerk aan te pas komt.’ 

Sneller anticiperen op lokale ontwikkelingen

Dit maakt het bovendien mogelijk om relatief snel te anticiperen op klantvragen of ontwikkelingen in de markt. Kruse verwijst bijvoorbeeld naar het aanstaande nieuwe pensioencontract, waarin het hedgen van renterisico volgens hem ook nog altijd een belangrijke rol zal spelen.  

‘In het bestaande DB/CDC-contract wordt de waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen bepaald op basis van de huidige rentecurve. In het nieuwe contract wordt de verwachte toekomstige pensioenuitkering berekend met een projectierendement dat is gebaseerd op diezelfde risicovrije rente. Dat is eigenlijk niet veel anders dan we gewend zijn.’ schreef hij onlangs in een paper. 

De kern is dat bij een dalende rente de risicovrije verdiencapaciteit afneemt. In het bestaande pensioencontract stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen, met een lagere dekkingsgraad tot gevolg. In het nieuwe pensioencontract daalt het geprojecteerd pensioenvermogen door een dalende rente, met lagere verwachte pensioenuitkeringen als resultaat.

‘Kortom, de risicovrije rente is en blijft de basissteen van de waardebepaling van het Nederlandse pensioen. Er wordt dan ook volop gewerkt aan de ontwikkeling van de tooling, zodat we deze meteen kunnen implementeren zodra het nieuwe contract van kracht wordt.’ 

Totale dienstverleningspalet

Het totale dienstverleningspalet van Milliman in Nederland bestaat naast het beheren van hedging & overlay mandaten uit actuarieel advies/certificering, data analytics en investment & risk consulting voor pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, ondernemingen en verzekeraars. Voor pensioenfondsen varieert dit van de kleinere partijen met een vermogen van circa 100 miljoen tot aan de grotere partijen met meer dan 10 miljard euro. 

‘In Amerika en het Verenigd Koninkrijk staan we bekend als dé specialist op het gebied van variable annuities hedging, oftewel het hedgen van complexe niet-lineaire risico’s. Deze expertise willen we graag inzetten om Nederlandse pensioenfondsen te helpen met het beheersen van hun financiële balansrisico’s’, legt Kruse uit.  

De Nederlandse markt is in verschillende opzichten belangrijker geworden voor de Amerikaanse partij. Zo werd in 2018 vanwege de naderende Brexit al besloten om de Europese klanten vanuit Amsterdam te bedienen. Het was ook het moment dat Kruse aan boord kwam om te onderzoeken welke mogelijkheden hij nog meer zag in de Nederlandse markt. Onlangs maakte Milliman bekend nu ook een vergunning te hebben voor een verdere uitrol van hun beleggingsdienstverlening in de Nederlandse pensioenmarkt.

Tegendraadse aanpak

In een markt die in de laatste jaren steeds meer gekenmerkt wordt door schaalbare oplossingen, zou de aanpak van Milliman als tegendraads kunnen worden gezien. Kruse legt uit dat Milliman er bewust voor kiest om de ondersteunende afdelingen grotendeels vanuit één centrale locatie mondiaal te laten opereren. Dit zal met de uitbreiding in Nederland ook niet veranderen. 

‘Ons uitgangspunt is dat de kern van de dienstverlening zoals advies, portefeuille beheer, transactie executie en monitoring lokaal wordt geïnitieerd, maar de uiteindelijke uitvoering wordt elders gedaan. Denk hierbij aan de ontwikkeling van software, processen, systemen, data etc. Dat maakt dat je hier lokaal de focus kunt leggen op het klantcontact, strategische advisering, portefeuillebeheer en trading.’ 

Op de vraag hoe dit in de praktijk werkt, haalt Kruse als voorbeeld de implementatie van de Ultimate Forward Rate - de rentecurve waartegen Nederlandse pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen - aan. ‘Een dergelijke klantvraag wordt in beginsel lokaal gebouwd. Dit gebeurt laagdrempelig in bijvoorbeeld excel. Daar kijken uiteraard wel kwantitatieve collega’s bij mee en vervolgens wordt het gebouwd door ons wereldwijde team van programmeurs. Lokaal draait het dus vooral om een goede kennis van de klantwensen enerzijds en de mogelijkheden van onze systeemarchitectuur anderzijds.’ 

Uniforme uitvoering

De hoge mate van efficiëntie van de systeemarchitectuur en de doelmatige manier van werken in combinatie met de zo hoog mogelijke mate van transparantie, uiten zich volgens Kruse in een uniforme uitvoering. Dit vergroot de uitlegbaarheid en daar is volgens hem nu juist behoefte aan bij pensioenfondsbestuurders. 

Het is bovendien een onderscheidend kenmerk ten opzichte van andere aanbieders, waar een aanzienlijk deel van de uitvoering in handen is van portefeuillemanagers. ‘Zelfs een passieve portefeuille vereist nog veel handwerk van portefeuillemanagers.’ 

Kruse bedoelt hiermee dat in een traditioneel dienstverleningsmodel de klant voor een aanzienlijk deel nog altijd afhankelijk is van de inschattingen en beslissingen van de portefeuillemanager. ‘Wij trekken die menselijke beslismomenten tijdens de uitvoering er als het ware tussenuit en hebben deze van te voren gemodelleerd in onze tooling. Onze overtuiging is dat de menselijke maat moet minder zitten in de executie, maar vooral in het scherpstellen van de klantwensen.’