Ministerie overweegt kennistoets klant


Het ministerie van Financiën overweegt om een kennis- en ervaringstoets verplicht te stellen voor consumenten die, zonder advies, een complex product willen aanschaffen.

Die mogelijkheid is opgenomen in een wetsvoorstel dat de Wet op het financieel toezicht (WFT) op onderdelen wijzigt, schrijft AM-Signalen.

Marktpartijen kunnen binnen dertig dagen reageren op de conceptregeling.