Mixfonds meer en meer 'on wild side'


De in Nederland geliefde defensieve mixfondsen zien de (verwachte) rendementen op obligaties en cash wegsmelten en ontkomen niet aan het nemen van meer risico, zo blijkt uit onderzoek van Morningstar.
Siu Kee Chan

Mixfondsen met een ‘cautious allocation’ hebben met de daling van de Duitse kapitaalmarktrente ook de obligatieweging sinds midden 2011 teruggebracht. Eerst kwam dit ten goede aan de aandelenweging, maar sinds het einde van dat jaar alloceerden beleggers steeds meer vermogen naar cash ten koste van obligaties.