Mn Services spekt eigen pensioenkas


Pensioenuitvoerder Mn Services heeft 5 miljoen euro extra in het eigen pensioenfonds gestort. De metaalfondsen, de grootste klanten, betaalden mee. Zelf kunnen zij een bijstorting vergeten.

PME en PMT, pensioenfondsen voor de metaalsector, verkeren al sinds jaar en dag in de problemen. Maar de grote metaalfondsen zijn niet de enige die het zwaar te verduren hebben.

Ook de financiële positie van het kleine pensioenfonds van Mn Services, de uitvoeringsorganisatie van PME en PMT, is allerminst rooskleurig.