Morningstar: Actief beheer kan wél lonen


Is er nog wel een plek voor actieve fondsmanagers nu een groot deel van hen achterblijft bij passieve oplossingen als ETFs en indexfondsen?
Christopher Hart, Robeco

Die vraag stelde Morningstar zich naar aanleiding van het huidige debat over de toegevoegde waarde van actief beleggen en ging op onderzoek uit. Op basis van strenge selectiecriteria kwam de fondsenbeoordelaar tot tien actief beheerde fondsen die de toets der kritiek glansrijk kunnen doorstaan.