Mountainshield-baas gaf 'misleidende informatie'


Roi Asset Management, beheerder van Mountainshield Capital Fund, heeft een jaar lang onder curatele gestaan van de Autoriteit Financiële Markten wegens het verstrekken van 'niet-correcte en misleidende informatie'.
Selwyn Duijvestijn, Rio Asset Management