'Neem verdienmodel voor beleggingsdienst op schop'


Er is serieus en gedegen onderzoek nodig naar nieuwe verdienmodellen voor beleggingsdiensten. Nu wordt die discussie te veel gevoerd op basis van aannames en dogma's.
Tom Loonen

Dat stelt Tom Loonen, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit en werkzaam bij Insinger de Beaufort. Loonen formuleert zijn pleidooi in het vakblad ESB.

Uit tientallen jaren ervaring blijkt dat elke beloningsvorm die geen directe binding met het behaalde resultaat kent, de deur openzet voor (vriendelijk gezegd) prestatieluiheid en onvriendelijk gezegd "graaien uit de pot". Slechts het resultaat telt en niet het beheer of het advies. Als men pretendeert deskundig te zijn dan kan dat slechts uit het behaalde resultaat en vooraf geformuleerde resultaat blijken.
rjmkanters@hotm...
Beste lezer, ik ben het voor een belangrijk deel met de heer Loonen eens, het verdienmodel binnen beleggingsdiensten moet op de schop. Wat is er toch veel mis, wat hebben de dames en heren vermogensbeheerders toch weinig geleerd de afgelopen jaren, wat houden zij - de enkele goede niet te na gesproken - toch angstvallig vast aan oude en klant-onvriendelijke verdienmodellen, wat staat het eigen financiële belang toch nog steeds zo centraal, wat is men toch bang om nieuwe wegen in te slaan, wat ontzettend naïef toch dat zij niet inzien bezig te zijn op hard op de afgrond af te lopen, wat is er toch aan de hand en waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Voor de zoveelste keer hoorde ik vandaag dat een grote landelijk opererende vermogensbeheerder (ook eentje die met de misleidende vijfjaars rendementen koketteert en pretendeert op tijd in en uit de markt te kunnen stappen) slecht presteert en zelfs op dit moment over 2014 een negatief beleggingsresultaat heeft gemaakt en dat terwijl de markt een mooie plus laat zien van 7-7,5%. Ook bij slechte prestaties ontvangt deze vermogensbeheerder over gerealiseerd tegenvallend rendement een performance fee. Dat dit anno 2014 nog niet bij wet is verboden is een gotspe en een beschaafde samenleving onwaardig. Maar helaas dit is Nederland anno 2014. De financiële sector heeft niets geleerd en gaat zich te buiten aan buitenissige en sneaky verdienmodellen en vergeten dat hun enige bestaansrecht is het belang van de klant te dienen. De heer Loonen stelt terecht dat het vooral gaat om het realiseren van de doelstellingen van de klant. Het gaat er dan natuurlijk vooral ook om daarbij verdienmodellen te hanteren die het realiseren van deze belangen niet in de weg staan. De afgelopen dagen ben ik door enkele vermogensbeheerders persoonlijk aangesproken. Zij vinden dat ik te kritisch ben en concullega’s te zwaar afval. Ik moet dat ook niet publiekelijk doen en zou mijn energie juist op de banken moeten richten en op die manier het belang van de kleine vermogensbeheerders moeten dienen. Ik heb deze heren duidelijk te verstaan gegeven dat zij vaak ‘erger’ zijn dan de bank en misbruik maken van hun zogenaamde – maar in eerste instantie geloofwaardig ogende – onafhankelijke positie. Het is misschien slecht voor mijn hart en ik maak mij vaak veel te druk, maar elke vezel in mij zegt dat ik deze zaken nog veel duidelijker aan de kaak moet stellen en dat het de hoogste tijd is om de politiek – die zich veel te afwachtend opstelt en buitengewoon naïef is - op haar verantwoordelijkheid te wijzen en aan te zetten om op korte termijn met zeer duidelijke wettelijke ingrepen te komen. De toezichthouder kan bij de juiste wetgeving zeer effectief zijn (zie het artikel dat daar afgelopen donderdag op Fondsnieuws aan gewijd is) dus geef haar de middelen om de nieuwe misstanden in de sector snel en doelgericht aan te pakken. Peter van der Slikke (omdat sommigen zich ergeren als ik mijn functie of andere rollen noem, houd ik het alleen bij mijn naam) PS Met de reactie van de heer Kanters ben ik het natuurlijk niet eens. Hij draait de zaken om. Hij pleit voor een directe relatie tussen resultaat en beloning. Ik heb geen tientallen jaren ervaring nodig om aan te tonen dat dit in de recente geschiedenis juist heeft geleid (de kranten hebben hier vol van gestaan) tot de bijna ondergang van de financiële sector en in haar kielzog complete samenlevingen. Nog elke dag likken tientallen miljoenen mensen, waar onder miljoenen gepensioneerden, de hieruit voortgekomen financiële wonden.
petervanderslik...