Nieuw AFM-register voor vrijgestelden


De Autoriteit Finananciële Markten heeft een nieuw register op zijn website gezet waarin aanbieders van beleggingsfondsen zijn opgenomen die gebruik maken van de overgangsregeling voor de uitbreiding van de vergunningsplicht.

Eerder hoefden fondsen met een minimuminleg van 50.000 euro geen AFM-vergunning aan te vragen, maar deze grens is met ingang van dit jaar verhoogd naar 100.000 euro.