Nieuw publiek voor convertibles en ABS


Vanwege de lage rente doen obligatiebeleggers er verstandig aan om hun traditionele beleggingsuniversum uit te breiden. Niet alleen geografisch, maar ook met alternatieve vastrentende waarden. Nadeel: valutarisico’s.
Christian Hille

Traditionele obligatiebeleggers hadden de afgelopen decennia de wind vol in de zeilen dankzij de aanhoudende daling van de rentes tot de huidige extreem lage niveaus. Maar in veel markten zijn de reële rendementen nu negatief, waardoor beleggers genoodzaakt zijn om meer risico te nemen.