Nieuwe managers Triodos SRI-fondsen staan opgelijnd


Vooruitlopend op de uitbreiding van de asset management-activiteiten in 2018, stelt Triodos Investment Management een ervaren en kundig team te hebben opgebouwd, waarvan een aantal buiten de eigen organisatie is aangetrokken.
William de Vries