Nieuwe schikking woekerpolis Rabobank


De Rabobank is een nieuwe schikking overeengekomen inzake de zogenoemde OpMaat-Hypotheek.

De regeling, die eerst voor 100.000 klanten gold, geldt hierdoor voor alle 200.000 klanten. Ze krijgen een schadevergoeding om dat de bank cliënten onvoldoende heeft geïnformeerd.