Nivra: 'Kritiek DNB op actuaris misplaatst'


Accountants en actuarissen wijzen de opvatting van de Nederlandsche Bank (DNB) af dat zij te makkelijk door de knieën gingen als pensioenbestuurders hun illiquide beleggingen te hoog waardeerden, of als deze te veel van bepaalde effecten in hun portefeuille aanhielden.

Volgens beroepsorganisatie Nivra voor registeraccountants, komt deze kritiek uit de lucht vallen. Accountants hebben dit volgens hem nooit eerder te horen gekregen van de centrale bank.

Het genootschap van actuarissen is eveneens zeer verrast en 'kan zich niet voorstellen dat DNB dit op deze manier heeft gezegd'.