NN IP: ‘Renteafdekking op basis UFR onnodig moeilijk’


De UFR is een kunstmatige rentecurve die dekkingsgraden meer stabiliteit geeft, maar niet bedoeld is om het renterisico te bepalen. Pensioenfondsen maken het zichzelf dan ook onnodig moeilijk als zij het renterisico op de UFR-rentecurve baseren. Dat blijkt nu de Commissie Parameters aanpassingen adviseert.
Arjen Monster, NN Investment Partners

Dit zegt Arjen Monster (foto), hoofd LDI-advies bij NN Investment Partners (NN IP), in een gesprek met Fondsnieuws.