NN IP: Convertibles horen in gespreide portefeuille


De marktvolatiliteit in de afgelopen vijf kwartalen bevestigt de rol van converteerbare obligaties in een gespreide portefeuille. 'Ik snap dan ook niet waarom convertibles buiten het blikveld lijken te blijven van veel institutionele beleggers.'
Tarek Saber

Dat zegt Tarek Saber, hoofd converteerbare obligaties bij NN Investment Partners.