NN IP focust op aanboren nieuwe alphabronnen


De nieuwe strategie van NN Investment Partners gaat gepaard met een geheel nieuwe manier van werken. Centraal staan samenwerking, duurzaamheid en het aanboren van nieuwe rendementsbronnen. Een gesprek met CIO Valentijn van Nieuwenhuijzen.
Valentijn van Nieuwenhuijzen, NNIP

Time marketing en bescherming horen vanzelfsprekend bij de nieuwe geconfigureerde engine.
hosseiniank@yah...