NN IP gaat van onderwogen naar overwogen aandelen


NN Investment Partners heeft haar onderwogen positie in aandelen in oktober opgehoogd naar neutraal en zal deze positie de komende maanden verder ophogen naar overwogen. De wijzigingen gaan ten koste van de cashpositie in de portefeuilles.
Valentijn van NIeuwenhuijzen