NN IP: instabiele modellen vereisen nieuwe denkwijze


Alternatieve data die asset managers niet eerder gebruikten, spelen sinds de corona-uitbraak een rol bij beleggingsbeslissingen, volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN IP. 'We moeten op nieuwe manieren nadenken over problemen nu ons economisch systeem niet stabiel, maar complex is gebleken.'