NN IP: instabiele modellen vereisen nieuwe denkwijze


Alternatieve data die asset managers niet eerder gebruikten, spelen sinds de corona-uitbraak een rol bij beleggingsbeslissingen, volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN IP. 'We moeten op nieuwe manieren nadenken over problemen nu ons economisch systeem niet stabiel, maar complex is gebleken.'
Valentijn van Nieuwenhuijzen, NNIP