NN IP krijgt fiduciair mandaat Pensioenfonds Notariaat


NN Investment Partners is aangesteld als fiduciair beheerder van Pensioenfonds Notariaat. Tot dusverre maakte het fusiefonds geen gebruik van een fiduciair manager. NN IP gaat helpen bij de selectie en de monitoring van asset managers.
Maureen Schlejen, NN IP