NN IP: meer samen doen, dat is de trend


De komende jaren zal in toenemende mate sprake zijn van samenwerking tussen asset managers, maar ook met andere financiële partijen, op het gebied van distributie, research, ontwikkelcapaciteit en beleggingscapabilities.
Hester Borrie, NN IP