NN IP: renterisico blijft, methode afdekken verandert


Rente blijft onlosmakelijk verbonden met pensioen en van het renterisico zijn we, ook in het nieuwe akkoord, nog lang niet af. Wel zal de manier veranderen waarop we dit risico afdekken. De focus verschuift naar de lange termijn.
Arjen Monster, NN Investment Partners

Dit zegt Arjen Monster (foto), principal strategisch advies en LDI advies bij NN Investment Partners, in het kader van de nieuwe podcast-serie "Checklist voor het pensioenakkoord”. Het is het eerste interview in een serie van Fondsnieuws Institutioneel, waarin wordt gesproken met strategen en risk managers over belangrijke veranderingen op het gebied van de beleggingen.