NN IP versterkt zijn analysekracht via CIA-methode


NN Investment Partners geeft zijn portfoliomanagers een training op basis van CIA-methoden om een betere inschatting te maken van politieke- en marktonwikkelingen.
Valentijn van Nieuwenhuijzen

Als intelligentie zou zegevieren, kan men WEP inzetten voor de energie investeringen
hosseiniank@yah...