Nog een zwaargewicht in adviesraad Blanco


Nadat eerder voormalig BlackRock executive Leen Meijaard en Brand New Day-ceo Kalo Bagijn al toetraden tot de raad van advies van Blanco, doet voormalig TOM-topman Willem Meijer dat nu ook.
Willem