Nordea EM-fonds door grens 1 mrd


Dat een track record van drie jaar een aanjager kan zijn voor verdere groei van het beheerd vermogen, toont het Nordea Emerging Stars Equity Fund wel.

Onlangs is het duurzame aandelenfonds de grens van 1 miljard euro gepasseerd.