Obligatiefondsen in verkoop, wereldaandelen in trek


Voor obligatiefondsen was november een bloedige maand. De uitstroom bedroeg voor Europese fondshuizen 19,2 miljard euro. Ook fondsen die zich op alternatieve beleggingen richten en mixfondsen zagen een uitstroom van respectievelijk 1 miljard en 900 miljoen euro.

Instroom was er in Europese aandelenfondsen: 6,7 milliard euro. In grondstoffenfondsen vloeide 300 miljoen euro in. Vastgoedfondsen zagen een vergelijkbare instroom, zo bericht Detlef Glow, hoofd research van Thomson Reuters Lipper in een maandrapportage.

Wereldwijde aandelenfondsen presteerden het beste met een instroom van 3,6 miljard euro.