OESO: Ergste crisis sinds jaren tachtig


De geindustrialiseerde wereld staat, of zit middenin, de scherpste recessie sinds de jaren tachtig.

Dat stelt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in het dinsdag verschenen Economic Outlook.