Onverwachte steun van AFM tegen rendementsheffing


De beleggingsdienstverlening krijgt in zijn verzet tegen de nieuwe vermogensrendementsheffing van het kabinet, steun uit onverwachte hoek: de Autoriteit Financiële Markten schrijft dat het kabinetsplan beleggers zal aanzetten tot risicovoller beleggen dan gewenst is.
AFM, Amsterdam