Onzekerheid op managementniveau over details Mifid II


Op senior-management niveau wordt nogal wat ongemak gevoeld met betrekking tot de EU-richtlijn Mifid II. 'Er zijn continue zorgen dat er zaken over het hoofd worden gezien', constateert FN Kennisexpert Iris van de Looij.
Iris van de Looij

'Veel bedrijven hebben recent de samenstelling van hun Mifid II projectteams aangepast. Hadden eerst de juristen een voortrekkersrol in het project, nu worden er nieuwe functies gecreëerd voor projectleiders om de implementatie aan te sturen. Er komen meer werkstromen met deelnemers uit de business, terwijl de juristen een rol op de achtergrond krijgen.

Wat me vooral opvalt, is het ongemak dat wordt gevoeld op senior managementniveau met betrekking tot Mifid II. Iedereen heeft continue de zorg dat er iets over het hoofd wordt gezien. Dit ongemak wordt gevoed doordat er in Mifid II punten onduidelijk blijven.