Ook in 2021 won Achmea slag om fiduciaire mandaten


In 2021 is 19,9 miljard euro aan beheerd pensioenvermogen gewisseld van fiduciair manager. Daarvan ging ongeveer de helft naar Achmea Investment Management. Het is vermogen dat afkomstig is van drie verschillende pensioenfondsen, waarvan één via een nieuw fiduciair mandaat, één via APF Centraal Beheer en één via een collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds Vervoer.
Bianca Tetteroo en Jacob de Wit, Achmea