Ook Rabobank laat Franklin Templeton vallen


Naast ABN Amro gaat ook Rabobank gaandeweg over tot de afvoer van beleggingsfondsen van Franklin Templeton Investments uit haar assortiment.

De reden is dat de Amerikaanse asset manager geen formeel beleid voert op het terrein van clustermunitie.

Dat stelt de coöperatieve bank in een reactie op de vraag van Fondsnieuws naar haar beleid aangaande het in Nederland geldende clustermunitieverbod.

Rabobank zegt dat dit verbod sinds 1 januari 2013 geldt en dat zij hierover met fondshuizen praat in het kader van haar beleid op het terrein van maatschappelijk verantwoord beleggen.