OPEC: duurzamheid schaadt olieproductie


De Organisatie van olie-exporterende landen (Opec) waarschuwt olieconsumerende landen dat een toenemend gebruik van duurzame energie en biobrandstoffen een grote bedreiging vormt voor de vraag naar fossiele brandstoffen, zoals ruwe olie.